Arta comunicării adevărului biblic – Haddon Robinson


În cartea Arta predicării adevărului biblic, Haddon Robinson îşi propune să ofere câteva principii esenţiale în elaborarea unei predici/studiu biblic. Teza cărţii este următoarea: Predicarea eficientă şi relevantă este enunţarea, explicarea şi aplicarea ideii principale dintr-un text biblic.

Cartea este structurată pe 10 capitole înlăţuite logic în 230 de pagini relevante pentru cititorul avizat. La sfârşitul fiecărui capitol autorul enunţă şi explică cuvintele cheie din capitolul respectiv şi propune câteva exerciţii bazate pe materialul redat. La sfârşitul cărţii autorul a adăugat trei anexe utile pentru predicatorii şi învăţătorii vremii. În prima anexă sunt date răspunsurile exerciţiilor fiecărui capitol, în a doua este redată transcrierea structurală a textului Efeseni 4. 11-16, iar în a treia este oferit un exemplu de formular pentru evaluarea predicii.

Capitolul 1 – Pledoarie pentru predicarea expozitivă.

În primul capitol Haddon Robinson face o pledoarie pentru predicarea expozitivă, considerată de el „tipul de predică ce transmite cel mai bine forţa autorităţii divine”. În opinia autorului, în societatea contemporană actul predicării se află într-un declin semnificativ. S-a depreciat nu numai predicarea expozitivă, ci predicarea la modul general. Cauzele sunt multiple: portretul predicatorului (lipsa de autoritate a predicatorului), suprasaturarea societăţii cu informaţii din media, teologia speculativă, acţiunile sociale ale comunităţii creştine etc.

Autorul aduce trei argumente în favoarea predicării. În primul argument, Robinson apelează la un exemplu biblic: Apostolul Pavel avea o dorinţă puternică să predice Evanghelia creştinilor din Roma, chiar dacă le-a scris o Epistolă. Al doilea argument vizează efectul predicării eficiente: predicarea eficientă realizează convertirea necredincioşilor şi înnoirea credincioşilor. Al treilea argument se referă la semnificaţia reală a actului predicării: predicarea este actul prin care Dumnezeu vorbeşte.Continue reading “Arta comunicării adevărului biblic – Haddon Robinson”

Advertisement

Doctrina vieții de apoi în Israel, în iudaism și în creștinism- Robert H. Charles


Cartea este rezultatul muncii de doisprezece ani a autorului. Acesta pleacă de la convingerea că asemenea felului în care revelarea lui Dumnezeu în natură are loc treptat, la fel și revelația specială s-a petrecut succesiv, urmând anumite etape. Studiul doctrinelor esențiale nu poate avea loc doar prin analizarea contextului textual al pasajelor importante ci obligatoriu și prin analiza contextului istoric pe care afirmația în sine îl reprezintă. Uneori acest lucru nu este ușor din pricina procesului de reeditare al textelor, dar și datorită faptului că anumite pasaje din aceeași perioadă pot reprezenta stadii „retrograde” sau „progresiste” ale gândirii religioase.

Cartea urmărește trei mari etape ale dezvoltării gândirii religioase iudeo-creștine, perioade enumerate în titlul lucrării.Continue reading “Doctrina vieții de apoi în Israel, în iudaism și în creștinism- Robert H. Charles”

Ecumenical Perspectives on the Filioque for the 21st Century


Myk Habets (ed.), Ecumenical Perspectives on the Filioque for the 21st Century, Bloomsbury, T & T Clark Theology, London, New Delhi, New York, Sydney, 2014. xviii + 240 pp. hb. ISBN: HB: 978-0-567-50072-4

Această recenzie va fi publicată, la fel ca celelalte dinaintea ei în Evangelical Quarterly. Prețul cărții este aproape $100 la care se adaugă p & p. Ea există și în variante electronice, cu alte prețuri și cu ISBN-uri diferite.

Cu permisiunea editorului ce se ocupă de recenzii la EQ am tradus-o (fără pretenții) și am postat-o. Nu pot uita că vreme de vreo oră am făcut parte dintr-un grup evanghelic de discuții (încă existent) pe Facebook. Am propus grupului să citim cartea, pe care abia o începusem, dar n-a fost nimeni interesat. Era o discuție despre Trinitate.Continue reading “Ecumenical Perspectives on the Filioque for the 21st Century”

Raymond Bakke – O perspectivă biblică asupra misiunii urbane


Vă supun atenţiei o cărţulie care, în ciuda dimensiunilor reduse, mi-a luat ceva mai mult timp de lectură, în special datorită reflecţiilor pe care mi le-a provocat. Are deja o vechime la noi (Ed. Adoramus a scos-o prin 2006) însă mi se pare mai actuală ca oricând.

Subiectul, misiunea urbană, s-ar putea să fie (încă) prea puţin relevant spaţiului românesc. Contextul american şi cel occidental, puternic influenţat de fenomenul migraţiei de populaţii dinspre Africa şi Orient, impune o paradigmă a misiunii urbane ce nu îşi găseşte decât o acoperire parţială în realitatea mioritică. Chiar şi aşa, cred că nu va trece mult până când vom găsi și prin oraşele noastre cartiere tot mai puternic individualizate de oameni ai exilului, proveniţi din zone ale globului pe care abia le putem găsi pe hartă, darămite să le cunoaştem identitatea culturală şi religioasă.Continue reading “Raymond Bakke – O perspectivă biblică asupra misiunii urbane”

The Anatomy of Peace: Resolving the Heart of Conflict, second edition (July 13, 2015)


The Anatomy of Peace: Resolving the Heart of Conflict, second edition (July 13, 2015) este o narațiune semi-fictivă, “inspirată din fapte reale”, autor fiind The Arbinger Institute. “Leadership and Self-Deception” (Liderul şi amăgirea sinelui), o carte de același autor, apărută în limba română la Editura Curtea Veche a devenit rapid bestseller internațional.

Povestea cărții The Anatomy of Peace se desfașoară pe durata unui weekend, într-un centru (Camp Moriah) pentru “reabilitarea” tinerilor cu probleme destul de serioase (droguri, violență etc.),  centru condus de un musulman palestinian (Yusuf) și de un evreu (Avi), o combinație ciudată inițial, însă destul de interesantă în timp ce ni se descoperă treptat date despre aceștia.Continue reading “The Anatomy of Peace: Resolving the Heart of Conflict, second edition (July 13, 2015)”

Urban Legends of the New Testament: 40 Common Misconceptions


“Eu nu pot lua Cina astăzi. Am mâncat de dimineață și nu pot lua parte la Masa Domnului!”, îmi preciza destul de serios o soră mai în vârstă duminica trecută. Tot săptămâna trecută vorbeam cu cineva despre o problemă din biserica sa. Pentru că soții nu se vedeau în timpul săptămânii și aveau relații intime doar în weekend n-au mai participat la Cină de luni de zile, considerând că fac ceva nepotrivit, ei fiind necurați și nevrednici.Continue reading “Urban Legends of the New Testament: 40 Common Misconceptions”

David Bentley Hart. The Experience of God. Being, Consciousness, Bliss


David Bentley Hart. The Experience of God. Being, Consciousness, Bliss. New Haven and London: Yale University Press, 2013. ix + 365 pages. £9.99/$13.28.

David Bentley Hart’s somewhat misleadingly titled The Experience of God is a brilliant and necessary contribution to contemporary discussions about the existence of God and the relationship between faith and science, against the backdrop of a rhetorically virulent, intellectually thin, but culturally influential ‘New Atheism’. Continue reading “David Bentley Hart. The Experience of God. Being, Consciousness, Bliss”

Pavel, Duhul şi poporul lui Dumnezeu- Gordon Fee


Recenzie de Lucian Ghiaţă

Cartea Pavel, Duhul şi poporul lui Dumnezeu a fost scrisă de Gordon Fee cu scopul de a redescoperi perpectiva paulină asupra persoanei şi lucrării Duhului Sfânt: Duhul ca prezenţă personală a lui Dumnezeu în noi şi printre noi – prezenţă experienţială şi „împuternicitoare”, care ne dă puterea de a trăi ca popor în mod radical escatologic în lumea de azi, în timp ce aşteptăm împlinirea vremurilor.Continue reading “Pavel, Duhul şi poporul lui Dumnezeu- Gordon Fee”

CUM SE CITEȘTE O CARTE (HOW TO READ A BOOK) de Mortimer Adler & Charles van Doren


 

Recenzie de Radu Oprea

Criticul și istoricul literar român Nicoale Manolescu afirma în anul 2013 că “bunul cititor se naște, nu se face”, concluzie la care a ajuns în urma repetatelor încercări eșuate de a-și învăța studenții cum să citească litratură. În opinia lui, lectura corectă ține de instinct, nu de școală. Cartea pe care o avem în vedere în recenzia de față abordează lucrurile dintr-o perspectivă aproape complet opusă, încercând să susțină ideea că o lectură de bună calitate este la îndemâna oricui este dispus să-și însușească deprinderile necesare.Continue reading “CUM SE CITEȘTE O CARTE (HOW TO READ A BOOK) de Mortimer Adler & Charles van Doren”

How Jesus Became God: The Exaltation of a Jewish Preacher from Galilee


Adevărul este că mă simt obligat să îl citesc pe Ehrman tocmai pentru că nu îi împărtășesc convingerile fundamentale. Tot adevărat este că îmi place onestitatea sa. Omul a ales să își asume propriile concluzii și să schimbe tabăra. În mijlocul atâtor oportuniști, parveniți și impostori care mișună prin mediul religios, nu ai cum să nu apreciezi onestitatea lui Bart. Nici inteligența și acribia lui nu e de lepădat și nici umorul. Una peste alta, sincer vorbind, am învățat multe de la el…Continue reading “How Jesus Became God: The Exaltation of a Jewish Preacher from Galilee”

%d bloggers like this: