Pavel, Duhul şi poporul lui Dumnezeu- Gordon Fee


Recenzie de Lucian Ghiaţă Cartea Pavel, Duhul şi poporul lui Dumnezeu a fost scrisă de Gordon Fee cu scopul de a redescoperi perpectiva paulină asupra persoanei şi lucrării Duhului Sfânt: Duhul ca prezenţă personală a lui Dumnezeu în noi şi printre noi – prezenţă experienţială şi „împuternicitoare”, care ne dă puterea de a trăi ca poporContinue reading “Pavel, Duhul şi poporul lui Dumnezeu- Gordon Fee”